//-->
 “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” H.Ş

Tarih-Eğitim

Deneme Sınavı

1.   Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin
nedenlerinden  biri  değildir?
A) Çin saldırıları   B) Nüfus artışı  C) Hayvan hastalıkları
D) Boylar arası mücadele       E) Haçlı savaşları
 
2.    M.Ö. 220 yılına kadar dağınık halde yaşayan Hun boylarını merkezi bir yönetim altında toplayarak Hun Devletini kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete          B) Teoman          C) Bumin  
D) Mukan              E) Attila
 
3.     Kutluk Bilge Kül Kağan Orhun Irmağı kıyısında Ordu-Balık kentini başkent yapıp hangi devleti kurmuştur?
A) Hun            B) Uygur             C) Göktürk   
D) Peçenek            E) Oğuz
 
4.     Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarlık unvanlarından biri değildir?
A) Yabgu         B) Tanhu            C) Şanyü  
D) İdikut                E) Sultan
 
5.       Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir? 
A) Çivi yazısı               B) Hiyeroglif yazısı
C) Gılgamış destanı     D) Ziggurat tapınakları E) Alfabenin icadı
 
6.   Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan neden Lidyalılar olmuştur?
A) Tefecilik yaptıklarından
B) Matematikte ilerlemiş olduklarından
C) Madencilikte gelişmiş olmalarından
D) İlk bankayı kurmuş olmalarından
E) Doğu – Batı ticaretini geliştirdiklerinden
 
7.    Orta Asya’da Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında
      I-     Ülkenin hanedanın ortak mal sayılması
      II-    Kurultayın danışma meclisi gibi çalışması
      III-   Türklerin boylar halinde yaşamaları
      IV-  Gök tanrı inancına sahip olmaları
Olgularından hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II            B) I ve III            C) II ve III   
D) II ve IV             E) III ve IV 

8.  İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Karluklar               B) Oğuzlar    C) Selçuklular
D) Osmanlılar             E) Bulgarlar

9.  Aşağıdakilerden hangisi bir Türk boyu değildir?
A) Vandallar                B) Kumanlar         C) Avarlar
D) Uygur                      E) Peçenekler

10. Uygurlar,
       I-     Köy ve şehirler kurdular
       II-    Matbaada kitap bastılar
       III-   Sanat ve ticaretle uğraştılar
Uygurların bu özelliklerinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Kutluk Devletini yıkmaları
B) İran kültüründen etkilenmeleri
C) Çin’le ticaret yapmaları
D) Yerleşik hayata geçmeleri
E) Barışçı bir toplum olmaları


   
HAZIRLIK AŞAMASINDA...   
HAZIRLIK AŞAMASINDA...


HAZIRLIK AŞAMASINDA...
DENEME SINAVI SAYFASI      
Bugün 3 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
Sınava Hazırlık Alexa: Tr.gg
Bookmark and Share

Güncelleme:Temmuz 08, 2009 by Admin
Tarih Ödev Ders Tarih Sözlüğü

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=